Assam Tea Corporation Limited

Details of Green Leaf Sold w.e.f. 2005 to 2012

 

Garden

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 Rate 

Party

 Rate 

Party

 Rate 

Party

 Rate 

Party

 Rate 

Party

 Rate 

Party

 Rate 

Party

Bholaguri T.E.

Nil

10.00

Kolabil T.E

10.51

Kolabil T.E.

10.01

Kolabil T.E

14.50

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

    18.75

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

  19.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

 19.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

Rajabarrie T.E.

Nil

 

 

 

 

 12.51

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

14.75

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

    18.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

  19.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

 19.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

Naganijan T.E.

Nil

 

 

 

 

 13.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

14.75

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

    19.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

  19.50

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

 20.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

Deepling T.E.

Nil

 

 

 

 

 12.50

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

14.75

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

    17.75

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

  19.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

 19.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

Dejoovalley T.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19.50

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

 19.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

Loongsoong T.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19.50

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

 19.00

M/s McLeod Russel India (P) Ltd.

Amluckie T.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.00

M/s Amalgamated Plantations (P) Ltd.

Longai T.E.

Nil

 

 

 

 

   8.10

Aeinakhal  T.E.

12.51

D.M. Properties (P) Ltd.

    15.75

M/s Jayshree Tea & Industries Ltd.

  16.55

M/s Jayshree Tea & Industries Ltd.

 15.55

M/s Jayshree Tea & Industries Ltd.

Isabheel T.E.

Nil

 

 

6.75

The Manipur Tea Co. (P) Ltd

   8.10

Hanuman Taxnit & Industries

12.41

D.M. Properties (P) Ltd.

    15.75

M/s Jayshree Tea & Industries Ltd.

  16.55

M/s Jayshree Tea & Industries Ltd.

 15.55

M/s Jayshree Tea & Industries Ltd.

Bidyanagar T.E.

Nil

    6.10

The Manipur Tea Co. (P) Ltd

6.75

The Manipur Tea Co. (P) Ltd

   8.05

The Manipur Tea Co. (P) Ltd.

11.25

M/s Vishnu Tea & Industries (P) Ltd.

    15.75

M/S.Dilkhoosh Tea Estate

  16.55

M/s Vishnu Tea & Industries (P) Ltd.

 15.05

M/s Vishnu Tea & Industries (P) Ltd.

    15.00

M/s Dullabcherra Tea Estate

Note : The Green Leaf price of Bholaguri T.E. incresed by 0.50 paise w.e.f. 20.10.2008 for the season